Gerda Muizebelt

Studeerde af aan de Kunstacademie te Tilburg en volgde een filosofie studie aan de Universiteit in Utrecht.

Hoewel ik een voorstelling vaak ver terug dring kan ik niet zonder figuratie. Mijn thematiek krijgt gestalte in uiteen lopende relaties tussen mens en dier. De verhouding die ik heb met figuratie lijkt ambivalent, maar is toch ondergeschikt gemaakt aan mijn persoonlijke beleving.

Mijn schilderijen gaan over kwetsbaarheid, agressie, angst, twijfel en verlangen. De tijdloze menselijke gevoelens. Ze moeten voldoen aan schilderkunstige eisen, die overeenkomen met mijn emotionele beleving.

Eenduidigheid is mij vreemd, ik besef dat stijl varianten en stijlbreuken zich regelmatig voordoen waardoor ik herhaaldelijk balanceer op het slappe koord tussen figuratie en abstractie.